فتح المظاريف : 19/04/2018 à 10:00 Travaux
18/RFM/2018

الموضوع

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA LIAISON DAR AL HAMRA-ADREJ AUX COMMUNES DAR EL HAMRA ET ADREJ - PROVINCE DE SEFROU -

Lot unique

مكان التنفيذ : PROVINCE DE SEFROU تقدير : 11 475 406,50 DH